Oncologische voetzorg

Tijdens deze behandeling zorgt de medisch pedicure dat de voeten van de kankerpatiënt in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden. Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van de kankerpatiënt ondersteund. Deze vorm van voetzorg wordt altijd verleend in specifieke afstemming van een behandelteam.

40,00